محصولات پارک بست

قالب فلزی
قالب فلزی
اگر از نظر اقتصادی به قالب های فلزی بتن و ملزومات آن به عنوان یک ابزار کار دائمی و یک…

گالری تصاویر

آخرین نوشته ها

پیچ T (تی)
پیچ T (تی)
پیچ T (تی) پیچ T ،مهره ،واشر داربست پیچ تی: پیچ T همانطور که از نامش پیداست و به حروف…